De Blauwe Kanarie (deel 5)

Afdrukken
Publicatiedatum Geschreven door H. Jansen

Laatst kreeg ik van iemand een aantal oude "Onze Vogels" van voor 1966, de man wist dat ik daarnaar op zoek ben. En in één van de vergeelde exemplaren uit 1954 kwam ik een leuk artikel tegen. In april en mei 1954 schreef dhr. P. Wanders over de Blauwe kanarie. Ik vond het wel leuk om het voor u uit te werken en ruim vijftig jaar terug in de tijd te gaan. De tekst is onveranderd weergegeven.

De kruising was reeds geslaagd en jongen waren verkregen waarvan de kleur groen was. Deze kruising zou door een kweker in Zuid- Afrika tot stand zijn gebracht, echter was niet bekend welk gebruik men van de bastaarden had gemaakt. Zelf had de schrijver deze kruising ook met een koppel vogels geprobeerd, echter zonder succes.

Ook zelf ben ik nu reeds drie jaar bezig om deze kruising te verrichten, het is ook mij echter tot nu toe niet gelukt om jongen te verkrijgen. Ook nog enige mede liefhebbers hier in Nijmegen hebben deze kruising reeds enige jaren zonder succes beproefd. Mijn eerste proef werd gedaan in een grote broedkooi, hier zag ik wel paringen met de blauwe pop, doch eitjes waren onbevrucht. Het tweede jaar beproefde ik een andere indigovink met een groenpopje en later met een wit popje ook in de broedkooi en verkreeg wel bevruchte eieren, welke echter slechts enkele dagen waren ontwikkeld. Vorig jaar beproefde ik het in mijn goed met onkruid- zaden beplante buitenvolière en groenpopje en later met een wit popje eieren met volslagen jongen allen echter dood in de dop. Dit jaar wil ik het nog eens op dezelfde manier proberen en heb de vogels de volière voor zich alleen gegeven en hopen we nu maar weer op succes. Van een sportvriend die tijdelijk in Rotterdam verbleef, kreeg ik bericht dat vorig jaar (1953) aldaar enkele kwekers geslaagd zouden zijn met deze kruising en dat ze enige nestjes met jongen groot gebracht zouden hebben. Deze jongen zouden blauw/bont gekleurd zijn met vrij veel bruin. Indien één en ander juist is, willen deze kwekers hun bevindingen dan eens in ons orgaan bekend maken met verschillende bijzonderheden bij deze kruising ondervonden? 

Bastaardkweek is altijd vol voetangels en klemmen en veel moeilijkheden zouden overwonnen kunnen worden als we onze ondervindingen in "Onze Vogels" konden uitwisselen. 

In ieder geval spreek ik de hoop uit dat het kweken van een echt blauwe kanarie geen utopie zal blijken te zijn en dat zo mogelijk deze vogel door een Nederlandse sportvriend voor het eerst gebracht mag worden.

P. Wanders, mei 1954

Met dit artikel hoop ik u mee terug genomen te hebben in de tijd. Als we tussen de regels door lezen is er in feite nog niet zoveel veranderd in de kanariekweek. We staan wel is waar 53 jaar verder maar nog steeds zijn er liefhebbers actief bezig om de kleurkanarie te verbeteren. Hoewel de citroen kanarie verleden tijd is (de laatste die ik gezien heb is 45 jaar geleden), was dit een bijzondere kleurslag, opvallend was de groen/blauwe waas die deze vogel bezat. Een leraar van mijn klas kweekte deze kleurslag in het geel en was een succesvol kweker bij de ANBvV. Helaas heb ik ze nooit kunnen kweken, te onervaren denk ik. Voor ons ligt er nu een uitdaging om deze blauwe kanarie te kweken met een mooi bestrepingspatroon dat voldoet aan de standaard van de 21e eeuw.

Tot een volgende keer,


Henk Jansen

Keurmeester N.B.v.V. - OMJ /COM

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

04-26-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .