Agenda 2023

10 januari Jaarvergadering

07 februari Lezing

07 maart ledenbijeenkomst

04 april Lezing /ledenbijeenkomst

02 mei Ledenbijeenkomst/ activiteit

05 september Ledenbijeenkomst

03 oktober voorbereiding TT / vogelbespreking

02 tot en met 05 internationale Tentoonstelling Pronkveer

07 december Ledenbijeenkomst

04-02-23. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .