Sponsoring

Afdrukken
Publicatiedatum

Verenigingen kunnen niet zonder!

We leven momenteel in roerige tijden, waarin gelukkig een groot deel van de bevolking verbonden is aan het verenigingsleven. De verenigingen geven leden en bezoekers de kans zich te ontwikkelen en per vereniging worden verschillende doelen nagestreefd. Om dit op een juiste manier te kunnen verwezenlijken zijn verenigingen en sponsoring in de huidige tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als vereniging kunnen we het niet meer alleen en daarom verdienen ondernemers, die mee doen, een tegenprestatie. Dit geeft hen de gelegenheid hun doelgroep aan te spreken en zichzelf op een positieve manier te profileren.

Vogelvereniging ‘De Edelzanger’ is daarom constant op zoek naar ondernemers die het verenigingsleven een warm hart toedragen. Door de huidige samenwerkingsverbanden zijn we al in staat een groot aantal bewoners uit de regio in contact te brengen met de vogelhobby. Dit gaat veel verder dan leden uitleggen hoe ze het best vogels in een kooitje kunnen houden. Sinds de oprichting in 1964 (inderdaad bijna 60 jaar geleden) is er veel veranderd. Tegenwoordig staat “De Edelzanger” namelijk voor een duurzame vogelhobby. Er wordt hierdoor veel aandacht besteed aan groene initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is het nestkastenproject op industrieterrein Groenewoud, 'T Hoog, Metal Valley en het aangrenzende gebied. Een ander voorbeeld is het continu vergaren en verstrekken van kennis, zodat geïnteresseerden thuis positieve kweekresultaten kunnen behalen. Ook het in stand en gezond houden van exotische vogels zien wij als een van onze duurzame doelstellingen.

 

Doelen

Door uzelf te verbinden aan een vereniging met dit soort duurzame doelstellingen zou u enerzijds samen met ‘De Edelzanger’ eens kunnen bekijken hoe ‘groene’ naamsbekendheid onder uw klantenkring wordt ontvangen. Anderzijds zouden ondernemingen die al meer doen aan MVO dit programma op een mooie manier kunnen uitbreiden middels een samenwerking.

Uw beweegredenen zouden kunnen zijn:

  • Verhoging van de (lokale, regionale) naamsbekendheid
  • Uw imago op grotere schaal uitdragen
  • Creëren/Uitbreiden van een platform voor PR en promoties
  • Het ondersteunen van het verenigingsleven in de regio
  • Het ondersteunen van de doelen van De Edelzanger.Alle opbrengsten worden direct geïnvesteerd in het milieu van de regio, de vogelstand (denk aan het nestkastenproject) en activiteiten ter bevordering van de kennis over vogels en aanverwante zaken.
Dit alles gebeurd in gezellig verenigingsverband, waar zowel leden als niet leden altijd welkom zijn. Uw medewerking komt dus direct ten goede aan mens en milieu hier in de regio.

Steeds meer werkt De Edelzanger aan het regionale karakter en dit werpt zeker zijn vruchten af. Inmiddels komen veel leden en bezoekers van buiten Drunen en dit aantal groeit maar door. We proberen de vereniging zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en hier kunt u dan ook direct van mee profiteren (denk aan vermelding krantenartikelen, vermelding internetartikelen, banner op de website, aandacht in stands bij diverse evenementen, promotie tijdens de druk bezochte tentoonstelling Pronkveer , de schamalijster zangwedstrijd etc. etc.).


U doet toch ook mee?

Ziet u mogelijkheden om onze doelen te ondersteunen, waarbij ook uw belangen goed tot zijn recht komen, dan staan wij open voor uw ideeën! Uw bijdrage, groot of klein, in welke vorm dan ook, is van harte welkom.

Wilt u meer weten of doet u mee? We komen graag eens bij u langs voor een gesprek.

06-24-24. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .