Nestkastenproject

Samen met de Edelzanger werken mee aan een groen industriegebied:

 

Nieuw Nestkasten en insectenproject voor De Edelzanger

Binnenkort wordt aan de Guldenberg in Helvoirt een nieuw nestkasten en insectenproject ingericht door vogelvereniging De Edelzanger. In samenwerking met hoofdsponsor Software Society wordt rondom Brasserie Het Verlangen een begin gemaakt van een grootschalig nestkastenproject. De kasten worden zo opgehangen dat die voor de bezoekers van Het Verlangen en wandelaars van af de wandelpaden te zien zijn en zo de educatieve waarde verhogen van het mooie natuurgebied.

Onder het motto van:

                                 "Als je echt van de natuur houdt, zul je schoonheid overal vinden"

                                                                                  (Vincent)


Zal er begin mei langs de wandelroutes genieten zijn in en rondom  Het Verlangen  aan de Guldenberg in Helvoirt van de natuur.

Roofvogels

Roofvogels

Of te wel jacht en stootvogels wat de juiste benaming is zijn weer talrijk aanwezig. Ook in het gebied waar onze projecten zijn. Door de corona was het vrij rustig in deze gebieden en er waren relatief veel knaagdieren dit jaar waar deze vogels dan ook veel jacht op maakte.

De uilenstand is ook toegenomen wat ook zeer gunstig is voor evenwicht in de natuur.

In de bijlage een leuk artikel.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Roofvogels.pdfRoofvogels.pdf1100 kB

Nestkast en insectenproject

Een hart voor de Natuur,

 

Het nestkasten en insectenhotel project van Vogelvereniging De Edelzanger op Industrieterrein het Groenewoud heeft in Software Society als hoofdsponsor en Schel G.W.W. bv twee belangrijke sponsoren gevonden. Dierenspeciaalzaak van Vugt was al een gewaardeerde sponsor van Vogelvereniging De Edelzanger. Software Society sponsorde ook het nestkastenproject wat een groot succes is.

De komende maanden zal er dan ook hard gewerkt worden om de benodigde insectenhotels te plaatsen op het industrieterrein. En inmiddels is het project uitgebreid met twee nieuwe industrieparken Het Hoog en Metal Valley dankzij onze hoofdsponsor Software Society en Parkmanagement Solaris zijn er op diverse plaatsen weer nest en insectenkasten opgehangen.

  

 

Nestkasten en Insectenhotels Groenewoud, het Hoog en Metal Valley


Door het plaatsen van nestkasten en insectenhotels hoopt vogelvereniging “De Edelzanger” een bijdrage te leveren om de populatie van  vogels en insecten te beschermen en te behoeden voor uitsterving. De natuurlijke woonplaats van vele insectensoorten wordt door veranderingen in hun omgeving bedreigd en dit is de manier om ze te helpen en te beschermen. In de hotels zijn de voornaamste gasten: bijen, vliegen, wormen, lieveheersbeestjes en vlinders. Insecten vervullen vele taken in onze tuinen en plantsoenen. Ze bestuiven bijvoorbeeld planten, fungeren als natuurlijke ongediertebestrijders en vormen ook een belangrijk onderdeel aan voeding van vogels, vleermuizen en egels.

 


Van industriepark naar een natuurpark

 

Na het grote succes van het nestkasten en insectenproject wat vogelvereniging De Edelzanger uit Drunen in 2012 starten op industrieterrein Groenewoud, ligt er een nieuwe uitdaging voor de vereniging.

Op verzoek van het parkmanagement zal industriepark ’t Hoog en Metal Valley ook ingericht gaan worden met nestkasten en insectenhotels. Dit om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van bijvoorbeeld de Eikenprocessierups, buxusmot maar ook aan muizen en ratten.

Eind januari begin februari heeft de vereniging voorlopig ter observatie en inventarisatie een dertigtal nestkasten geplaatst en een tweetal grote insectenhotels staan in voorbereiding.

Jammer is dat Metal Valley een grote renovatie onder gaat en er nu minder mogelijkheden zijn om nestkasten op te hangen. Er zal meer aandacht worden besteed aan insectenkasten.

Het voordeel is dat de braakliggende terreinen ideaal zijn voor onkruiden wat weer insecten en vogels aan trekt.

De inventarisatie van vogelsoorten zal vanaf maart regelmatig plaatsvinden door de vrijwilligers van de vereniging. Mei en de zomermaanden zullen in het teken staan van de beplanting en de meest voortkomende insecten in kaart te brengen.

Waar men denkt aan insectenhotels  is er ook een veel voorkomende misvatting. Deze hotels worden hoofdzakelijk bewoont door allerlei roofvliegen en roofwespen maar ook door wilde bijen. En dus niet door wespen die ons het leven zuur maken in de zomermaanden door op zoetwaar of fruit af te komen. De bewoners bijvoorbeeld de Sluipwesp van deze hotels zijn de natuurlijke vijanden van onder andere de Eikenprocessierups.  

 voorbeeld van insectenhotel                       

Vogels zoals de mezensoorten zijn territorium vogels en broeden in een door hen afgebakend gebied. Het is daarom ook een verkeerde gedachte dat als men veel nestkasten ophangt er veel mezen gaan broeden en de Eikenprocessie daardoor wordt bestreden.

Een vogel kan nooit die hoeveelheden verwerken en ook niet aan zijn jongen voeren als u weet dat het voedselpatroon ongeveer 8 tot 10 gram per vogel per dag is.

Sluipwespen leggen hun eitjes in de rupsen en verdelgen zo de larven (rupsen) van de Eikenprocessievlinder wat overigens een nachtvlinder is. Vleermuizen vangen in het donker de Eikenprocessievlinder. Vleermuizen maken ook graag gebruik van nestkasten voor vogels of holtes in bomen.

Bermen inzaaien met wilde bloemen en kruiden stimuleert de insecten populatie en de vogelstand maar ook insectenvriendelijke of bes dragende struiken dragen daar aan bij. Daarnaast ontstaat er ook een educatieve omgeving die een sociaal en maatschappelijke functie heeft bijvoorbeeld tijdens de lunchwandeling. Ook binnen de grenzen van uw bedrijf kunt u bijvoorbeeld bloembakken plaatsen of kleine groenvoorzieningen aanbrengen. Vlinderstruiken of rozenbottelstruiken zijn mooie planten die weinig onderhoud vragen en insect en vogelvriendelijk zijn.

Uilen en dagroofvogels als de Torenvalk jagen op kleine knaagdieren zoals muizen en ratten ook hier voor zullen in de loop van tijd nestkasten worden geplaatst. In het kader van natuurlijke bestrijding.

Vogelvereniging De Edelzanger is er klaar voor, dankzij de steun van onze hoofd sponsor Sofware society en Parkmanagement Solaris.

Tot slot het onderhoud aan nestkasten de controle er op en de jaarlijkse schoonmaak en ontsmetting wordt door de leden van de Edelzanger op vrijwillige basis uitgevoerd. Na inventarisatie van het eerste jaar volgt uitbreiding van de nestkasten die aangepast worden aan de voorkomende soorten.

    

 


Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Bijvriendelijk tuinieren.docBijvriendelijk tuinieren.doc612 kB
Bewaar het bestand Een bijvriendelijke tuin.docEen bijvriendelijke tuin.doc214 kB
06-24-24. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .