Pronkveer 2020

 


 

Vernieuwd prijzenschema, in iedere groep een kampioen bij meer dan 10 vogels in de groep een extra prijs in natura voor de kampioen.

Pronkveren uitgebreid met een zilveren pronkveer voor de beste Zebravinken kweker (6 vogels)

08-08-20. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .