Shama Chai 2023

Mogelijk is er dit jaar tijdens Pronkveer weer een Chama Chai de enige zangwedstrijd met schamalijsters in Nederland.

Wordt vervolgd.

04-02-23. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .